motyw cyfrowi www

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nabywamy kompetencje cyfrowe” osoby dorosłe (w wieku 25 lat i więcej) wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadające największe potrzeby w dostępie do edukacji, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego i z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji i kwalifikacji cyfrowych.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 30.08.2021 r. do dnia 10.09.2021 r. w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów (pokój 46).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

W ramach Projektu każdemu Uczestnikowi zapewnione zostanie wsparcie w postaci szkolenia z wybranego zakresu oraz udziału w egzaminie zewnętrznym (typ: Egzamin kwalifikacji cyfrowych (DigComp) VCC).

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu.

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.Nabór prowadzony jest nie dłużej niż do wpłynięcia 84 formularzy.

Formularze złożone przed lub po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem