motyw cyfrowi www

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI

Informujemy, iż prowadzona w ramach projektu pt. "Nabywamy kompetencje cyfrowe" rekrutacja zostaje ponownie przedłużona do dnia 13.11.2020 r. (piątek).

Zapraszamy do aplikowania osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

- w wieku 25 lat i więcej,

- uczące się, pracujące lub zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego,

- z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych,

- nie uczestniczą/nie uczestniczyły w podobnym wsparciu/ w innym Projekcie finansowanym z Europejskiego Fundusz Społecznego, w szczególności w ramach poprzednich edycji konkursu w działaniu 9.3;

- nie prowadzą działalności gospodarczej.

 Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

 

W ramach Projektu każdemu Uczestnikowi zapewnione zostanie wsparcie w postaci szkolenia z wybranego zakresu oraz udziału w egzaminie zewnętrznym (typ: Egzamin kwalifikacji cyfrowych (DigComp) VCC).

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu.

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.Nabór prowadzony jest nie dłużej niż do wpłynięcia 84 formularzy.

Formularze złożone przed lub po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem